memo
memo1
Wydrukuj po dwa egzeplarze memo naklej na cienką tekturkę i wytnij.
Wygrywa Ten który zbierze najwiecej par. Miłej zabawy.